Consultanta fonduri europene

INFIINTARE RESTAURANTE PENTRU TINERI DEBUTANTI LA PRIMA AFACERE
Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. SRL-Debutant
Beneficiarii Programului

 a) au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare la ORC;

b) nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;

c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată

SRL-D are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2)

Tipurile de ajutor financiar

 a) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare Registrului Comerţului,;

b) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pt cel mult 4 (patru) salariaţi  pt câştigul salarial mediu brut  pe economie;

c) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei,

d) garanţii acordate de (F.N.G.C.I.M.M.) până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro echivalentul în lei;

Activitati eligibile:

  • Restaurante- CAEN 5610; catering- CAEN 5621; alte activitati de alimentatie – CAEN 5629; baruri- CAEN 5630
Cheltuieli eligibile:

 I.INVESTITIIa) terenurib) constructii

c) spatii de productie/servicii;

d) mobilier

e) echipamente tehnologice

f) mijloace de transport, cu excep vehiculelor de transport rutier marfuri’;

g) brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare.

II.COSTURI DE OPERARE

a) Materii prime si consumabile

b) Salarii

c) Chirii

d) Contabilitate

e) Consultanta fiscala, juridica, PR, IT;

f) Consultanta in management- max 10% din val cheltuielilor eligibile

 

INFIINTARE RESTAURANTE, PIZZERII, CATERING, BARURI pentru FIRME NOU INFIINTATE (START UP) cu o vechime de cel mult 2 ani
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START (click)
Beneficiarii Programului:

a) IMM-ri

b) au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;

c) nu au beneficiat şi nu au  asociaţi, acţionari/administratori care au beneficiat de AFN în cadrul Programului în anii anteriori.

Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.

d) administratorul societăţii este cetăţean român şi  are cel puţin studii medii definitivate;

e) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului

Ajutor financiar nerambursabil: 70%, max 100.000 lei

a) Schema de finanţare cu credit bancar:

Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către instituţia de credit parteneră.

Creditul bancar acordat în cadrul acestui Program va fi garantat în proporţie de 80% de Fondul National de Garantare.

b) Schema de finanţare fără credit bancar :

Contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Activitati eligibile:

  • Restaurante- CAEN 5610; catering- CAEN 5621; alte activitati de alimentatie – CAEN 5629; baruri- CAEN 5630
Cheltuieli eligibile:

a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent

b) Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;

c) Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbus transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activităţile pe care s-a accesat programul.

d) Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;

e) Achiziţionarea de echipamente IT;

f) Achiziţionarea de spaţii de lucru/producţie/prestări servicii şi comerţ.- care nu au destinaţie locativă;

g) Achiziţionarea de mobilier, Aparatură birotică si sisteme de protecţie a valorilor umane;

h) Realizarea unui site; taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line;

i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

j) Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

k) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei max 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).

 

 RESTAURANTE, PIZZERII, CATERING, BARURI cu o vechime de cel putin 2 ani
Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata  –COMERT (click)
Beneficiari eligibili

a) IMM cu o activitate de cel putin 2 ani

b) au sediul social si punct de lucru in Romania

Finantare:

  • 80% pentru microîntreprinderi,
  • 70% pentru întreprinderi mici
  • 60% pentru întreprinderi mijlocii

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA)

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Activitati eligibile:

  • Restaurante- CAEN 5610; catering- CAEN 5621; alte activitati de alimentatie – CAEN 5629; baruri- CAEN 5630
Cheltuieli eligibile:

a) echipamente IT;

b) cititoare pentru cod de bare;

c) cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

d) aparate de marcat electronice fiscale;

e) echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activitatii;

f) electro şi motostivuitoare;

g) brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul on line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor;

h) mobilier, Aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materialei

i) spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii care să nu aibă  destinaţie locativă;

j) mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL sau microbus transport persoane;

k) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: ISO 9001:2008; ISO 14001:2005;  ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;

l) site pentru prezentarea activităţii;

m) instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

n) promovarea on line, elaborarea şi producţia de materiale tipărite pe suport hârtie şi pe suport electronic;

o) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională;

p) consultanţă max 10 % din val cheluielilor eligibile;